Monthly Archives: February 2021

C.S.Politehnica Cluj Napoca în clasamentul Top Ten al cluburilor sportive din Ministerul Sporturilor din România.


C.S.Politehnica Cluj Napoca în clasamentul Top Ten al cluburilor sportive din Ministerul Sporturilor din România. Clasificarea cluburilor sportive românești pe baza rezultatelor obținute în competițiile sportive internaționale oficiale publicate în ultimul Anuar sportiv românesc publicat.