Home » Oină

Oina este un joc tradițional românesc. Jocul de oină era răspândit pe întreg cuprinsul țării, având un număr mare de denumiri și variante: „lopta mică”, „pila”, „de-a lunga” , „lopta lungă”, „fuga”, „hoina” „ojerul” „oirul”, etc. În unele părți oina se juca și de către fete, sub numele de „oiniță”

Jocul de oină este practicat continuu cel puțin din secolul al XIV-lea conform cronicilor și hrisoavelor timpului, fiind menționat prima dată documentar la 1364, în timpul domniei lui Vlaicu Vodă. Altă atestare documentară apare în anul 1596, când cosmograful italian Gian Lorenzo d´Anania menționează jocul de oină în lucrarea Sistemul Universal al Lumii la capitolul descrierii Valahiei Superioare.

În anul 2014 ia ființă în cadrul Clubului Sportiv Politehnica Cluj-Napoca secția de oina care își propune să adune toți jucătorii de oină din regiune ade nord-vest a țării, devenid astfel un centru regional de păstrare și promovare a sportului nostru național.

Prin Legea nr.96/2014 pentru completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69 /2000 oina a fost recunoscuta ca fiind sportul national al Romaniei. Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetului Olimpic si Sportiv Roman au inteles faptul ca avem o datorie morala de a duce mai departe tot ce am primit ca mostenire de la inaintasii nostri. În același context ia ființă în cadrul Clubului Sportiv Politehnica Cluj-Napoca secția de oina care își propune să adune toți jucătorii de oină din regiune ade nord-vest a țării, devenid un centru regional de păstrare și promovare a sportului nostru național.

În perioada 21.11- 23.11.2014 “ la Cluj a avut loc o intrunire a conducerii Clubului Sportiv Politehnica Cluj-Napoca , reprezentat prin dl. prof. Radu Adrian Munteanu si reprezentantul FRO pe regiunea de NV, dl. prof. Moje Calin, ocazie cu care s-au purtat discutii referitoare la afilierea clubului universitar la federatie si s-a inaintat dosarul cu actele necesare in acest sens, precum si alte chestiuni legate de organizarea sectiei de oina la nivelul clubului. A fost un moment istoric care trebuie consemnat si promovat tinand cont ca C.S. Politehnica Cluj Napoca este primul club universitar care doreste sa se afilieze la FRO si sa practice oina.” – sursa www.froina.ro

Începând cu anul 2015 Clubului Sportiv Politehnica Cluj-Napoca s-a afiliat și participă în competițiile naționale organizate de către Federașia Română de Oină. Secția de oină are un număr de 30 de jucători seniori legitimați cu care participă la toate competitiile destinate seniorilor organizate de catre Federatia Româna de Oina.

Coordonator Sectie OINA

Marius Bolba
e-mail: mbolba@yahoo.com
tel:0740256751