Rezultatul concursului de ocupare a 1 post vacant de SECRETAR